Estudi //

C.V.


Projectes //

Tot Fent Pastorets - NEW -
La cançó de les balances
- NEW -
Web Àngel Burgas
- NEW -
Voooox!, L'Auditori Educa - NEW -
Revista Saisons
Memòries Ajuntament de Barcelona

Area de Qualitat de vida, Igualtat i Esports
Casals de Barri
Rodolins
ESO bàsic
Biel. què et passa?
Fil d'Aram
Alpino Baby
Web Toni Puig
Web Isabel Banal
Sant Jordi 2009
Volonteer
Esade Alumni
Massimo Dutti
Divinas Palabras
Carbonell
Scalextric Compact
Snacks Frit Ravich
Petit Ecolier
Von Vivant
Aromlife
Moltex
Fontaneda
Chiquilin
Knorr

Barcelona x Acció Comunitària + Memòies de dos programes municipals
Client: Ajuntament de Barcelona
Encarrec: Disseny i maquetació de diversas publicacions
Solució: Disseny i maquetació de les tres memòries de més de setanta pagines, seguint unes directrius de disseny
ja marcades, inserció de gràfics i taules diversos, en consonància amb el disseny general.